Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, TORPA 3:1 TORPA STENHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13439_LR__exteriör_20070918 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA STENHUS (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

TORPA 3:1

Historik

Torpa ägdes från 1400-talet och flera århundraden framåt av ätten Stenbock och här hämtade Gustav Vasa sin tredje hustru , Katarina Stenbock 1552. Stenhusets äldsta delar torde ursprungligen ha uppförts under 1400-talets senare del på en hög terrass, avskild åt landsidan med vallgravar. Senare sjösänkningar har gjort att vallgraven idag är torrlagd. Vid början av 1550-talet förlängdes det ursprungliga huset åt söder till sin dubbla längd, murarnas bredd ökades och trapphuset tillkom. Likaså ändrades rumsindelning och takhöjd.
Under 1600-talets början tillkom portalen och dekorativa utsmyckningar, som ännu finns bevarade. 1699 invigd...

Läs mer i eget fönster