Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY APOTEKET 6 M.FL. GAMLA APOTEKET OCH MAHOGNYVILLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

fd918204

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA APOTEKET OCH MAHOGNYVILLAN (akt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård - Handelsgård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY APOTEKET 6

VISBY APOTEKET 5

VISBY APOTEKET 4

Historik

KVARTERET APOTEKET - Kvarteret Apoteket ligger mycket centralt i Visbys medeltida stadskärna. I väster gränsar det till Strandgatan, i öster ligger Mellangatan. Kvarteret begränsas i norr av Rigagränd samt i söder av Lybska gränd.
Vid den äldsta stadsbildningen på 900-talet bebyggdes troligen detta område med trähus. Under medeltiden byggdes stenhus i form av magasin och bostadshus i kvarteret. En gränd skar mitt genom kvarteret i öst-västlig riktning och de två kvarteren bör då ha varit fullbebyggda med stenhus. Området runt kvarteret Apoteket utgör den norra delen av Visbys äldsta bebyggelsekärna. Strandgatan väster om kvarteret ...

Läs mer i eget fönster