Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, DRAGARBRUNN 32:6 UPPSALA STATIONSHUS (UPPSALA CENTRAL) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPSALA STATIONSHUS (UPPSALA CENTRAL) (akt.)
Uppsala
Uppsala

Kommunikation - Järnvägsstation

Kommunikation - Järnvägsstation

DRAGARBRUNN 32:6

Historik

Uppsala stationshus uppfördes till sin mittersta del till norra stambanans invigning år 1866 efter Adolf W Edelsvärds ritningar. År 1889 förlängdes byggnaden i båda ändarna. År 1918 genomfördes ytterligare en förlängning i samband med omfattande ändringar av byggnadens bottenvåning. Åren 1934-1935 sker ytterligare en genomgripande ombyggnad av bottenvåningen och sedan dess har interiörerna genomgått en rad ändringar. Stationshuset blev - tillsammans med ett av ställverken - statligt byggnadsminne 1986-08-21år. 2001 övergick stationshuset till att vara enskilt byggnadsminne.

KÄLLA: Beslut - Förklaring att Uppsala stationshus övergåt...

Läs mer i eget fönster