Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, KAVLÅS 1:3 KAVLÅS HERRGÅRD (KAFLÅS HERRGÅRD) Ny sökning Tillbaka till sökning

13097_Kavlås_herrgård_SRLN_2007_05_08 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAVLÅS HERRGÅRD (KAFLÅS HERRGÅRD) (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

KAVLÅS 1:3

Historik

Historiktext från inventeringen "Byggnadsminnen i Tidaholms kommun":
Kavlås är känt sedan 1300-talets slut och har sedan 1723 tillhört ätten von Essen. En äldre, ännu bevarad gårdsanläggning ersattes vid 1700-talets mitt av den nuvarande. Huvudbyggnaden, påbörjad 1750 men färdig först omkring 1775, är till sin exteriör typisk för rokokotiden. Den är uppförd av sten i tre våningar under valmat och brutet tak, klätt med plåt och tegel. Bottenvåningen är behandlad som sockelvåning och skild från de övre av ett brett våningsband. Huvudfasadens fem mellersta fönsteraxlar är i två avsatser framdragna till en mittrisalit med mellersta par...

Läs mer i eget fönster