Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, IGGESUNDS BRUK 1:1 IGGESUNDS GAMLA JÄRNVERK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IGGESUNDS GAMLA JÄRNVERK (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Hantverk och manufaktur - Bruk

Hantverk och manufaktur - Bruk

IGGESUNDS BRUK 1:1

Historik

Iggesunds Järnverk anlades vid 1870-talets början av bruksägaren Gustav Tamm som år 1869 köpte det gamla järnbruket för att börja stålframställning enligt den då moderna bessemermetoden. Att man trots att släkten Tamm redan ägde flera järnbruk valde att förlägga tillverkningen till Iggesund berodde helt på det ur transportsynpukt fördelaktiga läget vid kusten. År 1876 bildades aktiebolaget Iggesundsbruk, som bl a även omfattade bruken i Ninafors, Hedvigsfors och Strömbacka samt flera sågverk och stora skogstillgångar.
År 1871 började det gamla vallonbrukets omdaning till modern järnverksanläggning och de äldre verksbyggnaderna revs...

Läs mer i eget fönster