Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, STRÖMSBRO 77:6 KRONOBRÄNNERIET OCH TESTEBO KVARN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRONOBRÄNNERIET OCH TESTEBO KVARN (akt.)
Gävleborg
Gävle

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Bränneri

Hantverk och manufaktur - Bränneri

Hantverk och manufaktur - Kvarn

STRÖMSBRO 77:6

Historik

Anläggandet av ett kronobränneri i Strömsbro påbörjades 1776 genom uppförande av en bränneribyggnad med putsade väggar av gråsten och tegel i tre våningar under brutet tak. Arbetet leddes av stadsbyggmästaren Raphaël Pousette och stadsmurmästaren Daniel Lundqvist. Byggnaden inrymde förutom själva bränneriet även utrymme för mältning och mäskning. Ett vattenhjul i byggnadens södra ände drev pumpar som transporterade vatten upp i byggnaden.
Bränneriverksamheten visade sig dock förlustbringande och utarrenderades 1788 till Gävle stads fem societeter, som drev den fram till 1834, då bränneriet eldhärjades. Den ökade konkurrensen med syd...

Läs mer i eget fönster