Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Storuman kn, LÖVLUND 2:1 VOIJTJAJAURE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Voijtjajaure kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOIJTJAJAURE KAPELL (akt.)
Västerbotten
Storuman

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

LÖVLUND 2:1

Historik

Texten saknas

Begravningsplatsen anlades 1929 efter ritningar av länsarkitekt Edvard Lundqvist. Den utvidgades 1999 mot nordost, där bl.a. en minneslund med ett stort brunmålat träkors anlades. Området är inhägnat av en trägärdesgård, som sattes upp under 1950-talet som ersättning för en tidigare likadan.

Kapellet är ritat av ingenjör Axel Björk, Luleå, och uppfört under åren 19321933 av byggmästaren Albert Julius Olausson tillsammans med ortsborna.

År 1929 - 1929 Nyanläggning
Begravningsplats anlades efter förslag av länsarkitekt Edvard Lundqvist från 1929. Den första begravningen skall ha skett samma år.

Edvard Lundqvist (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av trä efter ritningar av ingenjör Axel Björk, Luleå från 1930. Ritning till sakristia av Björk 1933. Invigning skedde 1933.

Axel Björk (Ingenjör)

År 1950 - 1959 Nyanläggning - Inhägnad
Ny gärdesgård kring begravningsplatsen, vilken ersatte en äldre av samma utseende.
År 1998 - 1998 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplats enligt förslag av Ingemar Söder vid lantmäteriet, 1986.

Ingemar Söder (Obestämd yrkestillhörighet)