Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERHEJDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERHEJDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Västerhejde kyrka är uppförd av sten under medeltiden. Planen består av långhus med absidkor och västtorn, samt sakristia på korets nordsida. Kor och långhus byggdes vid 1200-talets början, medan tornet tillkom omkring mitten av 1200-talet. Sakristian är från 1884. Tornets karakteristiska trappgavelkrön är ett sentida inslag ritat av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander 1856. Från 1800-talets mitt härstammar även kyrkans stora rundbågiga fönsteröppningar. Inga fönster finns på den norra sidan. Två romanska rundbågsportaler finns bevarade, på långhusets syd- respektive nordsida; korportalen borttogs i samband med fönsterupptagningar...

Läs mer i eget fönster

Västerhejde kyrka är med undantag för sakristian i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden och långhuset, vilka tillkom i början av 1200-talet. Tornet är kyrkans yngsta byggnadsdel, det fogades till kyrkan vid mitten av nämnda århundrade. Sakristian byggdes 1884 efter ritningar av den kring sekelskiftet 1900 kände och flitigt anlitade stockholmsarkitekten Ferdinand Boberg.

Sedan byggnadstiden har relativt stora ändringar gjorts på kyrkans exteriör, även om merparten av murarna är intakta. Yttertaken belades med tegel 1706, och under en period från slutet av 1800-talet till 1930-talet (?) tä...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Koret med absiden och långhuset byggdes (SvK anger ”trol. --- 1204” som också är det årtal Strelow anger). SvK anger att de ursprungliga takstolarna är bevarade på både kor och långhus.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Tornet byggdes (ej trappgavlarna; SvK anger ”omkr. 1240”).
År 1729 - 1729 Ändring
En stiglucka fanns sannolikt vid denna tidpunkt, okänt var.
År 1768 - 1768 Ändring - Inhägnad, staket
Kyrkogården var vid denna tidpunkt inhägnad av ett plank.
År 1859 - 1859 Plantering
Beslut om trädplantering på kyrkogården.
År 1907 - 1907 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdens avgränsning av terrassmurar och diken tillkom (troligen).
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Ritning till kyrkogårdsutvidgning åt Ö av Emil Nilsson, efter vilken kyrkogården utvidgades åt öster 1925-26.
År 1995 - 1995 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.
År 2000 - 2000 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning åt V.