Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Övertorneå kn, KOIVUKYLÄ 39:1 HIETANIEMI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hietaniemi.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HIETANIEMI KYRKA (akt.)
Norrbotten
Övertorneå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KOIVUKYLÄ 39:1

Historik

Hietaniemi kyrka är belägen på liten höjd i ett naturskönt jordbrukslandskap nära Torneälven. Kyrkan är den andra på platsen och uppfördes 1746 av den finlandssvenske byggmästaren Hans Biskop. Den första kyrkan 1617. Nuvarande kyrkan är tillsammans med Övertorneå kyrka det mest lysande exemplet i övre Norrland på 1700-talets kyrkoarkitektur och har motsvarigheter endast i Österbotten, Finland. Hietaniemi kyrka är av rödmålat, panelklätt timmer, har åttkantig, avlång grundplan med kor i öster, tillbyggd sakristia i norr samt vapenhus i söder och väster. Den täcks av ett högt och brant, valmat spåntak med spiror och flöjlar. Gudstjäns...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes 1746-47, troligen under byggmästare Hans Biskops ledning.
De viktigaste yttre förändringarna var när fönstren fick sin nuvarande storlek
1892-93 och 1931, när det västra vapenhuset byggdes om till nuvarande
utseende.

År 1746 - 1746 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Byggmästare Hans Biskop från Kronoby i Österbotten.

Hans Gabrielsson Biskop (Arkitekt)

År 1773 - 1773 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs. Möjligen Hans Biskop.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen. Bogårdsmuren borttages längs västra sidan.
År 1937 - 1937 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till förändrad indelning av begravningsplatsen. Det område å gamla kyrkogårdens södra del vilket avsatts såsom ”allmänt område” försäljs till enskilda gravar.
År 1946 - 1946 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till ordnande av gravplatser å nordöstra delen av kyrkogården, som är utlagd som gräsmatta men avses att tagas i bruk för gravar. Länsarkitekt Samuel Fränne.

Samuel Fränne (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av begravningsplatsen. Arkitekt B. Mattsson.

Bertil Mattsson (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Utvidgning - Begravningsplats
Ombyggnadsåtgärder inom kyrkogården. Norrbottens läns hushållningssällskap. • Omläggning av kyrkogård från grus till grönyta • Ändring av vägar, grav- och kvartersindelning • Bevattningsanläggning • Målningsprogram för kyrktak • Utomhusbelysning