Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, VIKSÄNGSKYRKAN 1 VIKSÄNGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

viksäng3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKSÄNGSKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

VIKSÄNGSKYRKAN 1

Historik

Text saknas för närvarande

I slutet av 1800-talet bestämdes att Västmanlands regemente skulle flyttas från exercisplatsen Salbohed i Västerfärnebo till östra utkanten av Västerås. Grundstenen lades den 5 juli 1904 och i oktober två år senare stod ett nytt kasernområde färdigt. Snart därefter bildades sammanslutningen ”De värnpliktiges vänner” för att samla in pengar till ett soldathem. Bygget kom igång 1910. För ritningarna svarade Västeråsarkitekten Arvid Grane. Invigningen förrättades 1912 av biskop Nils Lövgren.
Soldathemmet med sin L-formiga plan rymde dels kyrksal – kallad soldatkyrkan – dels bibliotek, läsrum och en vaktmästarbostad. Byggnaden var for...

Läs mer i eget fönster
År 1912 - Okänt Nyanläggning
Soldathem/soldatkyrka på Viksäng invigdes i september 1912 av biskop Nils Löfgren. Den i vitt putsade byggnaden innehöll en stor kyrksal med korabsid och läktare, allt under ett sadeltak med öppna takstolar. Väggarna var vitmålade, takstolar och takpanel strukna med mörkbrun lasyr. Snidade stolpar delade upp kyrksalen i mitt- och sidoskepp. I mittskeppet fanns en öppen, mörkbetsad bänkinredning, medan sidoskeppen var inredda med lösa stolar. En dubbeltrappa ledde upp till koret. Upplysning skedde med ljuskronor hängda högst uppe under takåsen och lampetter uppsatta på stolparna mellan mitt- och sidoskepp. Kyrkan var ursprungligen avsedd för 400 personer, men genom att sätta in lösa stolar och bord rymdes där 600. I vinkel till kyrksalen tillkom skriv-, biblioteks- och läsrum, samt vaktmästarbostad 1 tr. Arkitekt Arvid Grane Källor: Drakenberg, s 276-277 Enblom, s 94-100

Arvid Grane (Arkitekt)

År 1946 - 1947 Nybyggnad
Klockstapel restes norr om kyrkan. Till den göts en 155 kg tung klocka. Klockstapeln bekostades av konsul Yngve Swenson. Arkitekt Viktor Segerstedt Klockgjuteri Bergholz & Co Källor: VS: E IV B: 127, Ämbetsberättelse 1911-1952 Jönsson, s 17

Bergholz, Stockholm (Klockgjutare)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

År 1973 - Okänt Nybyggnad
I anslutning till kyrkan byggdes församlingshemmet Arken Hellmanska soldattorpet flyttades från Björnövägen till Viksängskyrkans park Källor: VKS VLM: skrivelse 1996-06-11 Jönsson, s 18