Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, RUNSTENS KYRKA 1:1 RUNSTENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

runsten1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUNSTENS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUNSTENS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Runstens kyrka, på Ölands östkust, är belägen i en trakt rik på fornlämningar; bland dessa kan nämnas gravfält vid Lopperstad. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med korparti och utbyggd sakristia i öster och torn i väster. Den nuvarande kyrkan är uppförd 1835-36. Tanken att utnyttja den medeltida klövsadelkyrkans östtorn övergavs och den nya kyrkan kom att uppföras strax norr om den gamla. Av den medeltida kyrkan återstår nu endast de under kyrkogårdens gräsmatta belägna grundmurarna, omedelbart söder om kyrkan.

Byggnadens nyklassicistiska yttre har inte förändrats sedan byggnadstiden (med...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Hur den kyrkogård som omgav 1100-talets kyrka såg ut vet vi idag inte. Att det funnits en
kyrkogård är dock högst troligt. På en runsten i Bjärby by berättas om Fastulf som ska vara
begravd i kyrkan. Man vet också att flera medeltida gravvårdar återanvänts från 1600-talet
och framåt. De fick då nya inskriptioner. Även runstenar har återanvänts. År 1634 berättas att
det på kyrkogårdens södra del låg en runsten som gjorts om till en trapetsformad gravvård.
Ytterligare en del av runstenen låg vid den här tiden inne i kyrkan. När en ny kyrka byggdes
1836 murades runstenen in i sakristians norra vägg. På runs...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Hur den kyrkogård som omgav 1100-talets kyrka såg ut vet vi idag inte. Att det funnits en kyrkogård är dock högst troligt. På en runsten i Bjärby by berättas om Fastulf som ska vara begravd i kyrkan. Man vet också att flera medeltida gravvårdar återanvänts från 1600-talet och framåt. De fick då nya inskriptioner. Även runstenar har återanvänts. År 1634 berättas att det på kyrkogårdens södra del låg en runsten som gjorts om till en trapetsformad gravvård. Ytterligare en del av runstenen låg vid den här tiden inne i kyrkan. När en ny kyrka byggdes 1836 murades runstenen in i sakristians norra vägg. På runstenen står det ”Audbjörn lät resa stenen….” och ”…hjälpe hans själ”.
År 1600 - 2006 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1600-talet fram till år 2006 hänvisas till kyrkogårdens historik samt till bifogad PDF.