Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, SALA KLOCKARGÅRD 1:2 SALA SOCKENKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sala2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALA SOCKENKYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SALA KLOCKARGÅRD 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan uppfördes omkring 1300, då bestående av långhus och ett något smalare, rakt avslutat kor. På södra sidan fanns två ingångar, en östlig till koret och en västlig där vapenhuset senare tillbyggdes. Kyrkans fasader tycks ha varit av utstruket fogbruk med helt vitkalkade ytor och yttertaket var spåntäckt. En runsten blev inmurad längst ned på korets södra vägg. I östra och troligen även västra gaveln fanns trekopplade fönster. Över kyrkorummet hade slagits ett väldigt tunnvalv i trä, av vilka rester än idag kan ses på kyrkvinden. Möjligen var första sakristian vidbyggd på norra sidan redan från början.


För mer historia se b...

Läs mer i eget fönster
År 1950 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Efter fastighetsreglering utvidgades kyrkogården mot norr och öster. Nära klockstapeln togs en ny grindöppning i muren. Kyrkstallängan väster om kyrkan flyttades till Väsby kungsgård i Sala. Grinden ritad av Eriksson, 15/11 1951 Källa: SKS: O I b: 1 För övriga händelser rörande kyrkogården samt också kyrkan och klocktornet hänvisas till bifogad PDF med händelselista.