Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsör kn, KUNGSÖR 5:156 KUNG KARLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1165-015.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNG KARLS KYRKA (akt.)
Västmanland
Kungsör

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KUNGSÖR 5:156

Historik

Text saknas för närvarande

År 1538 förvärvade Gustav Vasa Ulvesunds kungsgård invid Mälaren, i norra utkanten av dagens Kungsör. Anläggningen blev snart betydande och på höjden söder om Mälarstranden lät Johan III år 1574 uppföra ett kapell i trä för de anställda. Flera kungar vistades periodvis på kungsgården som framförallt blev Karl XI käraste landresidens. I ett memorial den 19/11- 1688 aviserade han att en ny kyrkobyggnad i sten skulle uppföras på platsen. Arkitekt Nicodemus Tessin den yngre fick uppdraget att utföra ritningar.

För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, även vår...

Läs mer i eget fönster
År 1574 - Okänt Nybyggnad
Ulvesunds kapell uppfördes detta år av Johan III. Enligt 1699 års inventarium var det en enkel träbyggnad med torvtak. Kapellet omgavs av den kyrkogård som alltjämt finns kvar i sluttningen väster om Kung Karls kyrka. Källa: Rosell, s 3
År 1670 - Okänt Nybyggnad
Invid Ulvesunds kapell byggdes en klockstapel av klockbockstyp, inför anskaffandet av en storklocka. Lillklockan är dock daterad till 1637 Den är idag placerad i Kung Karls kyrkas vapenhus. Storklockan göts 1674 av Johan Meyer i Stockholm. Källa: Rosell, s 3
År 1688 - 1691 Nybyggnad
Kung Karl XI uppdrog åt Nicodemus Tessin den yngre år 1688 att utföra ritningar till en kyrka i Kungsör. Dessa förelåg sannolikt på senhösten 1688. Material till kyrkobygget anskaffades vintern 1688-89. År 1690 lades grunden med huggna naturstensblock och kalkbruk. • Den 13 maj 1691 då man skulle påbörja uppförandet av murarna lade kungen en monogramförsedd hörnsten i sydöstra hörnet. • I september 1691 var murarna resta, bestående av 90 cm tjocka 3-stensväggar (tegel i renässansförband.) • Fönstergaller av smidesjärn blev inmurade Sedan låg byggarbetena nere i över ett år, på grund av materialbrist och att kungen ville ha kyrkan välvd med tegel istället för det låga, gipsade trätak som planerats. Ledning: Abraham Svansköld Murarbete: Murmästare Johan David Ludeman Källor: Barr, s 7-8, 11 Rosell, s 33-34

Abraham Svansköld (Byggmästare)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1700 - 1736 Rivning
Kapellet togs ur bruk år 1700 då Kung Karls kyrka invigdes.´ Kapellet bortauktionerades år 1736 för 63 daler kopparmynt. Stomvirket skulle användas till ett skolhus i närheten. Källa: Rosell, s 3
År 1952 - Okänt Ändring
Kung Karl övergick från Strängnäs till Västerås stift