Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, SOFIEHEM 4:5 ÅLIDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ålidhems kyrka entré.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅLIDHEMS KYRKA (akt.), ÅLIDHEMSKYRKAN (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SOFIEHEM 4:5

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Ålidhemskyrkan i Umeå reser sig på en kulle omgiven av tallar och i närheten av modern bostadsbebyggelse. Kyrkan byggdes 1973 av Ragnar Wiksten Byggnads AB efter ritningar av Carl Nyrén.

Kyrkan utgör östra delen av en anläggning med lägre församlingslokaler i väster. Komplexet har rektangulär form. Byggnaden är uppförd av trä klätt med faluröd panel som utformats olika på fasadernas övre och nedre delar. Taket är platt och täckt med plåt. Västra kyrkväggens övre parti är helt glasat. Ingången återfinns i söder och leder förbi sakristian in i kyrkorummet. Interiörens tak och väggar är panelklädda. ...

Läs mer i eget fönster

Ålidhemskyrkan uppfördes i början av 1970-talet – en tid när Umeå präglades av kraftig befolkningstillväxt pga. universitetets tillkomst och sjukhusets utbyggnad. I närheten av dessa stora arbetsplatser i östra utkanterna av staden växte flera nya bostadsområden fram. Ålidbacken fick lamellhus och punkthus, den äldre stadsdelen Sofiehem utvecklades till ett småhusområde och den nya stadsdelen Ålidhem planerades i första hand för studenter och anställda vid sjukhuset och universitetet. Fortfarande är Ålidhem stans största studentområde, men det är också en av Umeås mest mångkulturella stads-delar. Ålidhem utgör ett fint exempel på 19...

Läs mer i eget fönster
År 1973 - 1973 Nyanläggning
Ålidhems kyrka är ritad av arkitekt Carl Nyrén och uppförd av trä och limträbalkar. Entreprenör: Byggnads AB Ragnar Wiksten, Piteå.

Byggnads AB Ragnar Wiksten (Entreprenör)

Carl Nyrén (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Kyrkobyggnaden och den tillhörande kyrkotomten erhåller skydd enligt KML.