Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/034

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERGARN KYRKA (akt.), VÄSTERGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Västergarn var under medeltiden en betydande hamnort, och dess halvcirkelformade skyddsvall är till stor del bevarad. Nordost om kyrkan finns ruinen av ett medeltida murat torn (kastal), troligen från 1100-talets slut. Ruinen av en romansk kyrka återfinns nordväst om den befintliga kyrkan. Den medeltida stenkyrkan består endast av en byggnadskropp, med närmast kvadratisk planform. Den uppfördes vid 1200-talets mitt som kor till en större kyrka, vilken på grund av ekonomiska svårigheter efter inbördeskriget 1288 aldrig kom till utförande. En ombyggnad ägde rum i slutet av 1200-talet, då bl.a. fönstren moderniserades, triumfbågen igen...

Läs mer i eget fönster

Västergarn kyrka har en ovanlig byggnadshistoria såtillvida att den i motsats till de flesta andra gotländska medeltidskyrkor byggdes ett stycke ifrån sin föregångare på platsen, en romansk absidkyrka från 1100-talet. Det vanliga var annars att den nya kyrkobyggnaden uppfördes etappvis runt den gamla. Kyrkan består endast av koret till en planerad ny anläggning, något långhus kom av okänd anledning aldrig till utförande.

Byggnadstiden brukar av konsthistorikerna anges till 1200-talets mitt. Vid slutet av samma århundrade utfördes de förändringar som permanenterade koret som enda kyrkorum. Den tilltänka triumfbågen murades igen oc...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Romansk stenkyrka, vilken är bevarad som ruin strax NV om den nuvarande kyrkan.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Den nuvarande kyrkan uppfördes, planerad som koret till en större kyrka. ”Sakristia” i N muren ”omkr. 1240”, välvning troligen 1289. Taxuslistan anger årtalet 1289.
År 1270 - 1299 Ändring
Den planerade triumfbågen murades igen och försågs med en portal. Nya fönster i S och Ö ”omkr. 1289” eller ”omkr. 1330-60”.
År 1785 - 1785 Ändring - Inhägnad, staket
Planket runt kyrkogården började ersättas med en mur.
År 1855 - 1857 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny kyrkogårdsmur, ej Ö delen.
År 1913 - 1913 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ö delen av kyrkogårdsmuren uppfördes.
År 2002 - 2002 Ändring - Begravningsplats
Beslut att få ta bort döda och döende askar i trädkransen.
År 2004 - 2004 Ändring
Beslut om konserveringsarbeten på 5 st. gravvårdar av Stenkultur i Stockholm AB av gravvårdar (S. Petersson, Nyman, C. Landström, oidentifierad häll samt ett monument med järnkors).
År 2007 - 2007 Undersökning - Arkeologisk
Arkeologisk utgrävning på N kyrkogården.