Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 GULDRUPE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

486-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULDRUPE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Bevarade ekplankor med drakornament (i Gotlands Fornsal) tyder på att en tidigare träkyrka funnits i Guldrupe. Den befintliga kyrkan är murad av huggen kalksten och består av långhus, högre rektangulärt kor, västtorn samt sakristia norr om koret. Långhuset uppfördes under 1100-talets senare del tillsammans med ett mindre kor (nu rivet). Under 1200-talets förra hälft tillfogades tornet, och i slutet av 1200-talet tillkom det nuvarande gotiska koret med sakristian. Planerna att ersätta det nuvarande långhuset med ett större, i gotisk stil, utfördes aldrig. Tornets höga pyramidhuv är av särskilt intresse då konstruktionen till stor del...

Läs mer i eget fönster

Guldrupe kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Redan på 1100-talet fanns troligen en träkyrka på platsen, varav två ornerade ekplankor bevarats. De finns numera i Gotlands fornsal. Träkyrkan avlöstes i slutet av samma århundrade eller i början av 1200-talet av en tornlös, romansk stenkyrka med absid i öster, varav långhuset återstår. Under första hälften av 1200-talet byggdes det nuvarande tornet, och i slutet av århundradet revs det romanska absidkoret och det nuvarande koret och sakristian uppfördes i gotisk stil.

I den pyramidformade tornhuven är den medeltida trästommen bevarad, vilket är unikt bland de gotländska ...

Läs mer i eget fönster
År 1050 - 1050 Ändring
omkring 1050 Stavkyrka? (två ornerade ekplankor bevarade, nu i Gotlands fornsal).
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Kärnkyrkans långhus samt dess romanska absidkor, numera försvunnet, byggdes. (SvK anger långhusets byggnadstid till ”omkr. 1210” och korets till ”omkr. 1150”). Kärnkyrkans korportal återanvänd i den nuvarande kyrkan som sakristiportal. Dopfunten av ”Byzantios” (SvK anger ”mitten av 1100-talet”).

Byzantios (Konstnär)

År 1280 - 1280 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan. Koret välvdes
År 1792 - 1792 Ändring
En murad liklucka fanns i kyrkogårdsmuren.
År 1800 - 1899 Ändring
Kyrkogårdsmuren.
År 1920 - 1920 Ändring
omkring 1920 Sockenmagasinet i kyrkogårdens NV hörn fanns ännu kvar vid denna tid.
År 1920 - 1929 Ändring - Inhägnad, mur
Grindarna i kyrkogårdsmuren
År 1995 - 1995 Ändring - Inhägnad, mur
N kyrkogårdsmuren restaurerad