Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, GOTTRÖRA 10:1 GOTTRÖRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gottröra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTTRÖRA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GOTTRÖRA 10:1

Historik

Gottröra kyrka ligger omgiven av bebyggelse och åkrar nära en större väg omkring en och en halv mil väster om Rimbo i det inre av Roslagen. Murarna är av gråsten i skalmursteknik. De äldsta partierna består av det kraftiga västtornet, långhuset och ungefär halva längden av norra och södra murarna i det lägre och smalare koret. Här har stått en romansk kyrka från 1100-talets slut eller 1200-talets tidiga del och koret har troligen haft absid. Denna tidiga kyrka hade sydportal i långhuset och troligen platt innertak av trä. Vid någon tidpunkt i slutet av 1300-talet byggdes den tunnvälvda sakristian intill korets nordmur. Under 1400-ta...

Läs mer i eget fönster

Av ursprungskyrkan återstår tornet, långhuset och västra delen av koret. Tornet har från början använts som refugium, tillflyktsplats i orostider. På norra sidan av tornet finns en rund tornliknande utbyggnad som fungerar som trapphus, utbyggnaden gjordes 1894. Tidigare fanns ett trapphus i trä och ursprungligen liksom i Närtuna kyrkas torn en öppning för stege som kunde dras upp vid behov. Klockorna hänger sedan slutet av 1700-talet i tornet, tidigare fanns en klockstapel av trä på kyrkogården. Mot mitten eller slutet av 1300-talet byggdes sakristia på norrsidan med tunnvalv av tegel och utvändigt med pulpettak. Sakristian är på vä...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1229 Nyanläggning
Sent 1100-tal- tidigt 1200-tal. Kyrkan byggdes, den bestod då av nuvarande tornet, långhuset och västra delen av koret.
År 1735 - 1735 Nybyggnad
Gravkoret byggdes för Axel Banér, hustrun Katarina Ebba Horn samt hennes föräldrar.
År 1786 - 1790 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Omkring 1786-1790, ny mur lades kring kyrkogården och grinsdstolpar av tegel murades.
År 1787 - 1787 Nybyggnad
Bårhuset byggdes.
År 1851 - 1851 Ändring
Bårhuset byggdes om.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlas i kyrkogårdens nordöstra del.
År 2007 - 2007 Ändring
Omfattande renovering av gravkoret med bl a dräneringsåtgärder.