Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, APPUNA 18:1 APPUNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Appuna kyrka, 144

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
APPUNA KYRKA (akt.), APPUNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

APPUNA 18:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - APPUNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 334, 1900: 390, 1995: 101

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger tillsammans med några få hus, bl.a. en f.d. skola och komministergård, på en markerad höjd med vida utblickar över Vadstenaslättens södra del ca 10 km väster om Mjölby.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Romansk stenkyrka, sannolikt byggd på 1100-talet. Utseendet är känt genom Elias Brenners teckning från ca 1670. Kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med smalare kor som avslutades med en absid, till synes dekorerad med rundbågsfris och lisener. Det höga, smala västtornet tillko...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården växte fram kring den första medeltida kyrkan i Appuna
under den första kristna tiden. Om denna finns dock ingen information eller gravvårdar
bevarade. De äldsta uppgifterna kommer istället från kartor och bevarade
gravmonument från 1600-talets slut.

De äldre gravstenarna kring Appuna kyrka har inventerats och ritats av av Sune
Ljungstedt (en kopia av denna inentering ligger so...

Läs mer i eget fönster