Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, EDSBRO KYRKA 1:1 EDSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edsbro kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDSBRO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSBRO KYRKA 1:1

Historik

Edsbro ligger i det inre av Roslagen 15 km norr om Rimbo. Kyrkan står på en höjd. Murarna är av gråsten, utvändigt oputsad. Tegel har använts i gavlarnas rösten med vitkalkade blinderingar. De äldsta partierna utgörs av långhuset från 1200-talet. På 1300-talet uppfördes sakristian. Följande sekel revs östra korgaveln och kyrkan förlängdes med det nuvarande, rakavslutade koret, som är något lägre än långhuset. I hela kyrkorummet och i det nybyggda vapenhuset i söder slogs kryssvalv. Huvudingången för genom vapenhuset. Kyrkans branta sadeltaket är klätt med plåt och har breda vindskivor. År 1625 dekorerades väggar och valv med kalkmål...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är byggd på 1200-talet som en salkyrka helt i gråsten. Under 1300-talet byggdes sakristian till. På 1400-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende då kor och vapenhus tillfogades. Efter detta har inga större förändringar gjorts av exteriön som bildar en harmonisk enhet genomgående byggd i oputsade gråstensmurar, på några ställen med tegelornerade gavelrösten. Norrsidan saknar fönster likt de flesta medeltida landsbygdskyrkor gjorde när de byggdes men det är ovanligt att fönster inte har tagits upp under senare århundraden.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Rektangulär gråstenskyrka byggdes
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Stigluckan byggdes.
År 1600 - 1629 Nybyggnad
Tidigt 1600-tal Klockstapeln byggdes. Under lång tid har den endast en klocka, storklockan som är gjuten i mitten av 1300-talet.
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1951 - 1951 Nybyggnad
Bårhuset byggdes.
År 1977 - 1977 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.