Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, MUNSÖ PRÄSTGÅRD 1:32 MUNSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2004-1454

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNSÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MUNSÖ PRÄSTGÅRD 1:32

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Munsö kyrka uppfördes som rundkyrka under 1100-talet. Kyrkan hade då delvis funktionen som försvarsanläggning. På rundhusets vind fanns ett stort rum för skyddssökande människor och deras ägodelar, den s k Jungfrukammaren. Ovanför skyddsvåningen fanns en skyttevåning, där männen försvarade kyrkan genom skyttegluggar på rundhusets murkrön. Idag finns ingenting kvar av denna översta våning.
Under 1300-talet uppfördes sakristian i norr. Vapenhuset i söder uppfördes under 1400-talet, men kryssvalvet av tegel tillkom dock något senare. Under 1470-talet uppfördes det kupol...

Läs mer i eget fönster

Munsö kyrka uppfördes som rundkyrka under 1100-talet. Kyrkan hade då delvis funktionen som försvarsanläggning. På rundhusets vind fanns ett stort rum för skyddssökande människor och deras ägodelar, den s k Jungfrukammaren. Ovanför skyddsvåningen fanns en skyttevåning, där männen försvarade kyrkan genom skyttegluggar på rundhusets murkrön. Idag finns ingenting kvar av denna översta våning.

Under 1300-talet uppfördes sakristian i norr. Vapenhuset i söder uppfördes under 1400-talet, men kryssvalvet av tegel tillkom dock något senare. Under 1470-talet uppfördes det kupolliknande valvet i rundhuset, antagligen efter en eldsvåda.

16...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan uppförs.
År 1720 - 1729 Nybyggnad
Nuvarande klockstapel uppförs.
År 1821 - 1821 Nyanläggning - Inhägnad
Inhägnad av gråstenskallmur uppförs.
År 1952 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot söder, efter förslag av Evert Milles.

Evert Milles (Arkitekt)

År 1994 - 1995 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs vid Munsö kyrka. Efter förslag av Lennart Lundqvist Landskapsarkitektkontor AB.