Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SANKT LARS 4 S: T LAURENTII KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Söderköping, S.t Laurentii II, v.2006-03-21 010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT LAURENTII KYRKA (akt.), S: T LAURENTII KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

SANKT LARS 4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SANKT LAURENTII

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 870, 1900: 1922, 1995: 4731

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida stadsförsamling. Sankt Ilian införlivad omkring 1530.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i det äldsta Söderköping omgiven är låg trähusbebyggelse jämte några äldre stenbyggnader, bl a museet Kyrkogården gränsar till Storån och ligger på låglänt mark som blev vattenfri först på 1200-talet. På grund av grundförhållandena är denna kyrka precis som Drothems byggd på rustbädd. Den intilliggande klockstapeln skall vara gjord 1592 av Anders stapelmakare.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA K...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Före 1747 var området på kyrkans västra sida en del av kyrkogården. På den tiden låg kyrkans
huvudingång på kyrkans norra sida. En runsten från 1000-talet, står idag uppställd nordväst
om kyrkan, intill promenadvägen mot kyrkspången. Den var tidigare inmurad i kyrkan, men
togs fram 1965, då den hittades vid en renovering. Norr om kyrkan är en klockstapel belägen.
Den är uppförd på 1580-talet av Anders Berjeson eller Anders Stapelmakare från Stegeborg.
Klockstapeln är uppförd i hjärtkonstruktion med stödstockar som bär upp klockbocken och
klockhuset. Klockhuset pryds av en spira eller takryttare. Den inby...

Läs mer i eget fönster