Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:48 ÅTVIDS GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910813/009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅTVIDS GAMLA KYRKA (akt.), ÅTVIDS GAMLA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅTVIDABERG 6:48

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÅTVID

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2315, 1900: 3594, 1995: 8457

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gamla och nya kyrkan ligger i en välhållen miljö utefter Kyrkogatan med utsikt över industridelen av samhället. En klockstapel står invid den gamla kyrkan. En ny kyrkogård återfinns ca 800 m sydost om kyrkorna.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: ÅTVIDS GAMLA KYRKA är murad av gråsten och tegel och består av ett rektangulärt långhus med en grund utbyggnad i norr (nu vapenhus), ett rakslutet kor samt sakristia i norr; mot korets nordöstra hörn...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.

Kyrkogården vid Åtvids gamla kyrka bör ha varit i bruk sedan senmedeltiden eller
åtminstone sedan 1500-talets början. Från denna första tid finns inga minnen bevarade.
De äldsta gravstenarna är från 1600-talet och upptagna ur golvet och flyttade till nya
kyrkan i samband med rivningen av den gamla i slutet av 1800-talet. Till dessa hör
bland annat den Mannersköldska tomban, lagd över Nils Assersson Manners...

Läs mer i eget fönster