Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, ARBRÅ PRÄSTBORD 3:1 ARBRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3995-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARBRÅ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ARBRÅ PRÄSTBORD 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Exakt när den nuvarande kyrkan började uppföras är ej känt, men huvudskeppet i kyrkan stod klart under 1400-talet, då även de nuvarande valven i denna del tillkom. Möjligen ingår äldre murar från en tidigare kyrka på platsen i de nuvarande väggkonstruktionerna, men detta har inte kunnat klarläggas. Då kyrkan under 1700-talet, som i så många andra socknar i Hälsingland vid denna tid, blev alltför liten för socknens växande befolkning beslöts att kyrkan skulle förses med korsarmar mot norr respektive söder. Arbetet utfördes 1753-54 av byggmästarbröderna Romberg från Leksand vilka gav kyrkan dess nuvarande korsformiga planform med en ...

Läs mer i eget fönster
År 1470 - 1499 Nyanläggning
Medel-tiden/1400-talets slut. En stenkyrka uppförs med samma längd som dagens kyrka. Byggnaden förses med rikt utformade stjärnvalv av tegel. Det är oklart om denna kyrka föregåtts av någon tidigare kyrka på platsen eller om delar av en eventuell äldre kyrkobyggnad ingår i de nuvarande murarna.
År 1637 - 1637 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln uppförs. En stor och en liten kyrkklocka till klockstapeln gjuts av klockgjutaren Anders Höök.

Anders Höök (Klockgjutare)

År 1694 - 1694 Ändring
Klockstapelns lillklocka gjuts av Jakob Bierman i Stockholm.

Jakob Bierman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1700 - 1799 Nybyggnad
Bårhuset sydväst om kyrkan uppförs i linje med kyrkogårdens södra mur.
År 1797 - 1797 Ändring
Klockstapeln uppges vara så dålig att den ”vart ögonblick synes vilja ramla omkull”.
År 1811 - 1811 Ändring
Kyrkogården förses med en smidesgrind.
År 1821 - 1821 Ändring
Klockstapeln genomgår en genomgripande reparation och ombyggnad. Byggnaden brädfodras och en krönande lanternin tillkommer.
År 1869 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster. De första träden (överhuvudtaget) planteras på kyrkogården.
År 1870 - 1873 Ändring - Inhägnad, mur
Den bogårdsmur som omgärdat kyrkogården på alla sidor tas bort.
År 1879 - 1879 Ändring - Inhägnad, staket
Ett gjutjärnsstaket tillverkat vid Lingbo gjuteri sätts upp kring kyrkogården.
År 1895 - 1896 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot väster. Marken fram till den nyanlagda järnvägen tas i anspråk.
År 1922 - 1922 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr efter ett förslag av arkitekt Fredrik Falkenberg. Området planeras på gängse sätt med ”klostergångar” längs vilka familjegravar anläggs och i anslutning till dessa gräsytor med de ”allmänna varven” i mitten av kvarteren. Banvaktarstugan som stått i det nordvästra hörnet av det nya området tas bort.
År 1949 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder. På ett område mot sydost anläggs plats för ensamgravar.
År 1978 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas med ett helt nytt område mot norr efter ett programförslag av länsantikvarie Erik Nordin. En ny ekonomibyggnad uppförs i anslutning till den nya kyrkogården och det bevarade kyrkstallet, som samtidigt renoveras.

Erik Nordin (Obestämd yrkestillhörighet)

År 2005 - 2005 Ändring
Klockstapeln målas om med linoljefärg.