Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, TORSÅNGS PRÄSTGÅRD 1:5 M.FL. TORSÅNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1245-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSÅNGS KYRKA (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSÅNGS PRÄSTGÅRD 1:5

TORSÅNGS PRÄSTGÅRD 1:6

Historik

Medeltida socken. Torsångs kyrka ligger där sjön Runn genom Lillälven utflyter i Dalälven. Strax nordost om kyrkogårdsmuren - som sannolikt innefattar medeltida partier - står en spånslagen och svarttjärad klockstapel från 1744.

Den murade kyrkan är till sin planform helt igenom medeltida. Sannolikt uppfördes den rakslutna salkyrkan under 1300-talets slut eller omkring 1400. På salkyrkans norra sida finns en korsarmliknande tillbyggnad - senare kallad Finnkuren eller Crusebjörnska gravkoret - och en sakristia, bägge i förband med långhusets norra mursträckning. Framför långhusets sydvästra portal har sekundärt fogats ett vapenhu...

Läs mer i eget fönster

Torsångs socken och kyrkplats anses vara en av Dalarnas äldsta. Mycket tyder på att nuvarande kyrka har haft en föregångare i form av en träkyrka som troligen tillkom under 1200-talet. Socknen, som då omfattade Kopparberget, omnämns första gången under samma period, 1288. Sannolikt uppfördes långhuset samt även sidokapellet och sakristian under 1400-talet (SvK, AC. B). Valven tillkom under senare del av 1400-talet och vapenhuset omkring 1500.

Nuvarande fönsteröppningar är en följd av åtgärder under början av 1800-talet. Under slutet av samma sekel revs gapskullen, och kyrkans dörrar byttes ut. Den stora invändiga förändringen sam...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1259 Nybyggnad
En första träkyrka uppförs på platsen
År 1735 - 1735 Nybyggnad
Uppfördes en benkammare i anslutning till kyrkogården, som ersattes 1807 med en knuttimrad bod
År 1807 - 1807 Nybyggnad
Ny bod (benkammare) i anslutning till kyrkogården. Ombyggd sedan 1915 och 1952
År 1816 - 1816 Ändring - Inhägnad, mur
Ersätts kyrkotomtens stigluckor med putsade tegelstolpar
År 1864 - 1864 Ändring - Inhägnad, mur
Tillkommer norra delen av kyrkotomtens mur, kallmurad
År 1952 - 1952 Nybyggnad
Uppförs: bårhus, förråd och ekonomibyggnader.