Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, FILM 8:1 FILMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Films kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FILMS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FILM 8:1

Historik

Films kyrka ligger i en skogsbygd nära Filmsjön en dryg halvmil norr om Österbybruk. De äldsta partierna av kyrkan uppfördes troligen under 1400-talets senare hälft och består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakavslutat korparti och sakristia i norr. Den nuvarande ingången är förlagd till västgaveln. Under medeltiden stod ett vapenhus i söder. Kyrkan är av gråsten med rösten av tegel och har ett brant, spånklätt sadeltak. För att ge plats åt den ökade befolkningen vid bruket uppfördes 1767 den s.k. Österbykyrkan eller nykyrkan, en stor tillbyggnad mitt på södra långmuren. Även den är av gråsten och tegel, men till skill...

Läs mer i eget fönster

När man först blir varse kyrkan, ser den något egendomlig ut. Den medeltida byggnadskroppen med sina gråstensmurar har fått en utbyggnad i söder, som med sin ljusgula puts och sin meterhöga stenfot avviker helt från den gamla. Det är den s k nykyrkan eller Österbykyrkan, som tillfördes 1767. Från grindarna leder gången rakt fram till kyrkans västfasad. Den har i gavelspetsarna ett tegelornerat gavelröste med s k blinderingar. Korset med sina tvärslåar, cirkelblinderingarna och det underliggande horisontalbandet lyser vita mot det mörkt röda teglet. Strömskiftsytorna har däremot fått behålla sin tegelröda färg, men livas av tvärställ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
1200-talet Den första kyrkan byggs, sannolikt en träkyrka
År 1400 - 1499 Nybyggnad
1400-tal Sakristians tillkomst
År 1470 - 1499 Nybyggnad
Sent 1400-tal Nuvarande kyrkan byggs
År 1767 - 1767 Utvidgning
Vapenhuset rivs, nykyrkan byggs, kyrkan fönster förstoras, sydfönstret i långhusets västra del huggs upp.
År 1888 - 1888 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgning åt väster, V muren rivs, murarna renoveras
År 1918 - 1918 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt väster.