Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, FILM 8:1 FILMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FILMS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Films kyrka ligger i en skogsbygd nära Filmsjön en dryg halvmil norr om Österbybruk. De äldsta partierna av kyrkan uppfördes troligen under 1400-talets senare hälft och består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakavslutat korparti och sakristia i norr. Den nuvarande ingången är förlagd till västgaveln. Under medeltiden stod ett vapenhus i söder. Kyrkan är av gråsten med rösten av tegel och har ett brant, spånklätt sadeltak. För att ge plats åt den ökade befolkningen vid bruket uppfördes 1767 den s.k. Österbykyrkan eller nykyrkan, en stor tillbyggnad mitt på södra långmuren. Även den är av gråsten och tegel, men till skill...

Läs mer i eget fönster