Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvkarleby kn, MEDORA 14:1 SKUTSKÄRS KYRKA, JOHANNESKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Skutskärs kyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKUTSKÄRS KYRKA, JOHANNESKYRKAN (akt.), SKUTSKÄRS KYRKA (JOHANNESKYRKAN) (akt.)
Uppsala
Älvkarleby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MEDORA 14:1

Historik

Johanneskyrkan i Skutskär vid kusten i nordligaste Uppland byggdes 1904-06 efter ritningar av arkitekterna Nils Nordén och Gustaf Hermansson. 1921 härjades kyrkan av en brand och blev helt förstörd. Den byggdes upp och återinvigdes samma år.

Den vitputsade stenkyrkan i nygotisk stil står på en höjd i ett grönområde i samhällets utkant. Kyrkan består av ett mycket rymligt långhus, tvärskepp, polygonalt absidkor i öster med den ursprungliga sakristian i södra hörnet samt västtorn med kyrkans huvudingång som leder till vapenhuset. Här är kryssvalven dekorerade med ursprungliga målningar som imiterar murverk och är utförda av Sven Linn...

Läs mer i eget fönster

Skutskärs kyrka, även kallad Johanneskyrkan, har formen av ett latinskt kors med absidformat kor i öster och torn i väster. Den är en typisk representant för de många kyrkor som uppfördes i nygotisk stil decennierna kring år 1900. I Uppsala län byggdes dock få kyrkor av denna typ. Kyrkan är uppförd efter ritningar av Nils Nordén och Gustaf Hermansson. En eldsvåda år 1921 förstörde till stor del kyrkan som dock återuppbyggdes mycket snabbt och gavs nästan exakt samma utformning som den ursprungliga kyrkan.

År 1896 - 1896 Nyanläggning
En byggnadskommitté för kyrkobygge i Skutskär tillsattes. Den nyanlagda kyrkogården togs i bruk.
År 1904 - 1906 Nybyggnad
Skutskärs kyrka uppfördes. Den färdiga kyrkan blev en kompromiss mellan arkitekterna Nordéns och Hermanssons förslag. Hermansson stod för tornspirornas och interiörens utformning. Byggmästare var Anders Nisser från Söderhamn. Invändigt dekorationsmåleri utfördes av konstnären Sven Linnborg. Kyrkan kallades Johanneskyrkan eftersom den invigdes midsommardagen 1906 och fick Johannes döparen som ”skyddspatron”.
År 1925 - 1925 Ritning godkänd och bygglov
Nya ritningar till anläggande av ny kyrkogård upprättades och godkändes av myndigheterna.
År 1926 - 1927 Invigning
Arbetena med nya kyrkogården inleddes. Invigning ägde rum 1927.
År 1958 - 1958 Nyanläggning
Mark till utvidgande av kyrkogården förvärvades norr om nya kyrkogården.
År 1960 - 1960 Invigning
Den nya delen av kyrkogården invigdes.
År 1976 - 1976 Nyanläggning
Församlingen förvärvade mer mark norr om kyrkan för kommande utvidgning av kyrkogården. Marken är till största delen skogsbevuxen.
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd att lägga om resterande grusgravar inom kvarter 4 på nya kyrkogården gavs av länsstyrelsen. Omläggning från grus till gräs utfördes.
År 1994 - 1994 Ändring
Länsstyrelsen gav tillstånd till utbyggnad av bårhuset på kyrkogården enligt förslag av Peter Kautzky, FFNS arkitekter i Gävle.