Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, VIKSTA 12:2 VIKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Viksta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKSTA 12:2

Historik

Viksta kyrka är belägen i Vikstaby, en välbevarad uppländsk bondby. Kyrkan omges av en bogårdsmur med två medeltida stigluckor.

Salkyrkan är uppförd i gråsten, rektangulärt långhus i fyra travéer varav koret utgör det östra, sakristia i norr och vapenhus i söder. Hela kyrkan är vitkalkad och har branta sadeltak. Långhusets gavelrösten är dekorerade med tegelblinderingar.

Långhuset, med kordel, har daterats till 1200-talets slut eller folkungatid, liksom dopfunten. Korets tvåfönstergrupp och den spetsbågiga sydportalen är ursprungliga. Sakristian är från samma period men uppfördes, av planen att döma, före långhuset. Valven slogs...

Läs mer i eget fönster

Viksta kyrka byggdes under slutet av 1200-talet som en gråstenskyrka med tegelornerade gavlar. Kyrkan har formen av en salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Sakristian är antagligen byggd före långhuset. Vapenhuset byggdes omkring år 1500. I mitten av 1400-talet hade kyrkan försetts med tegelvalv. Samtidigt byggdes triumfbågen mellan koret och långhuset. År 1503 målades väggar och valv. Årtalet känner vi till genom en av Peringskiöld upptecknad inskrift som tidigare fanns i kyrkan. Målningarna hänförs till Tierpsgruppen.

År 1280 - 1280 Nyanläggning
1280 ca Viksta kyrka byggdes av gråsten som en salkyrka med sakristia i norr, som av planen att döma är kyrkans äldsta del. Kyrkan är försedd med ursprunglig västportal vilket hör till ovanligheterna. Östgaveln försågs med två spetsbågiga parställda fönsteröppningar. Kyrkan hade troligen trätunnvalv från början. Sydportalen med sin flersprångiga, profilerade tegelomfattning är ursprunglig.
År 1925 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr.
År 1986 - 1986 Ändring
Ett grusgravsområde sydost om kyrkan ersätts av gräs efter att tillstånd givits av länsstyrelsen i november.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs efter ritningar av landskapsarkitekt Monika Sandberg.

Monika Sandberg (Landskapsarkitekt)