Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, KNUTBY 3:1 KNUTBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Knutby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNUTBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KNUTBY 3:1

Historik

Knutby kyrka ligger vid en av huvudvägarna österifrån till Uppsala. Kyrkogården omges av en ståtlig, spåntäckt bogårdsmur i gråsten från 1400-talet med samtida stigluckor av putsat tegel. Rester av äldre golv under sakristian tyder på att här funnits en tidigare träkyrka.

Det är en medeltida tvåskeppig hallkyrka med fullbrett korparti lika högt som långhuset, vidbyggd sakristia i norr samt vapenhus i söder. Kyrkan är uppförd av gråsten och täcks av ett sadeltak.

Långhuset uppfördes under senare delen av 1200-talet. Sakristian byggdes under 1300- eller 1400-talet, vapenhuset sannolikt på 1400-talet. Valven slogs under 1400-talets...

Läs mer i eget fönster

Knutby kyrka är byggd i slutet av 1200-talet som en rektangulär salkyrka. Sakristian i norr är tillbyggd på 1300-talet liksom vapenhuset i söder. Murarna är uppförda i gråsten med inslag av tegel i fönsteröppningar och gavelrösten. I vapenhuset finns en ursprunglig, spetsbågig sydportal med putsad tegelomfattning. Kyrkan har även haft en likadan västportal men den murades igen redan på 1400-talet, när valven slogs. Portomfattningen i tegel finns dock kvar. När kyrkan skulle välvas, var man tvungen att mura två mittpelare för att bära upp valven eftersom den är så bred. Kyrkan blev därigenom tvåskeppig. Tidigare hade kyrkan haft ett ...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
Knutby kyrka byggs i sin nuvarande storlek. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i omfattningar och gavelrösten. Invändigt hade kyrkan ett tunnvalv av trä.
År 1400 - 1499 Nyanläggning
Bogårdsmuren och stigluckorna är troligen byggda på 1400-talet.
År 1952 - 1952 Ändring
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till omgjutning av storklockan i klockstapeln.
År 1967 - 1967 Ändring
Ritningar till uthus med förråd, garage och toalett upprättas av arkitekt Folke Hederus. Byggnaden uppförs i sluttningen väster om kyrkogården. Den är byggd i suterräng och inbyggd i jordsluttningen. Ett område kring Knutby kyrka fick ett skyddsförordande enligt § 19 Naturvårdslagen
År 1984 - 1984 Ändring
Förslag till restaurering av klockstapeln behandlas i skrivelser från Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet. När renoveringen sedan utförs tillkommer den faluröda locklistpanelen.
År 1986 - 1986 Ändring
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till sanering mot strimmig trägnagare i klockstapeln.
År 1994 - 1994 Ändring
Bårhuset renoveras. Spåntaket läggs om och porten samt takfoten målas.
År 2004 - 2004 Ändring
Bogårdsmurens spåntäckning lagas och tjäras.