Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordmaling kn, NORDMALINGS PRÄSTBORD 1:91 M.FL. NORDMALINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nordmalingskyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORDMALINGS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Nordmaling

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDMALINGS PRÄSTBORD 1:91

NORDMALINGS PRÄSTBORD 1:243

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORDMALING

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2755, år 1900: 9726, år 1995: 1808

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, som var annex till Grundsunda pastorat fram till omkring 1480 då den förste kyrkoherden finns namngiven. Nordmaling hör sedan 1810 till Västerbottens län och till Luleå stift sedan 1904.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen, som tidigare kallades Nykyrka, omfattar kust och inland i den norra delen av landskapet på gränsen mot Västerbotten. Kyrkan ligger centralt i tätorten på en höjdplatå ovanför den östra stranden av Nordmalingsfjärden. Klockstapeln byggdes 1768 av Pehr Zackrisson i Kubbe, Anundsjö. Nordost ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är uppförd omkring år 1480, sedan Nordmalings socken brutit sig ut från Grundsunda, ca 3 mil söderut. Kyrkan tillhör därmed en av de äldsta bevarade i Luleå stift och är en av länets få byggnader från medeltiden överhuvudtaget. Kyrkan är, i likhet med de övriga medeltida kyrkorna i Övre Norrland, ovanligt stor för att vara från den tiden. Den vitslammade gråstenskyrkan är uppbyggd som en enskeppig tornlös salkyrka med tre travéer och rakslutet kor mot öster. I vinkel mot långhuset ligger vapenhuset mot söder och sakristian mot norr. Sakristian är i sitt nuvarande utförande från 1778, då den förstorades.

År 1480 - 1480 Nyanläggning
Ca 1480, Kyrkan uppfördes av gråsten, efter det att socknen bröt sig ut från Grundsunda.
År 1480 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1768 - 1768 Nybyggnad
Ny klockstapel av Pehr Zachrisson i Kubbe.
År 1800 - 1829 Nybyggnad
*Likhus av sten och tegel på kyrkogårdens nordöstra hörn, byggt för framlidne prosten Jonas Nordén och dess arvingar. *Ett likhus av trä fanns på kyrkans södra sida, vilket omnämndes vara gammalt och förfallet 1828.
År 1845 - 1855 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1867 - 1867 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården ytterliggare utvidgad.
År 1891 - 1892 Nyanläggning
Gravkapell av sten uppfört ca 35 meter från vapenhuset på gamla kyrkogården. Ritningar av Gullbrand Thorsen, Olofsfors. Ny kyrkogård anlagd öster om prästbäcken.
År 1894 - 1894 Invigning
Kyrkogården invigdes.
År 1913 - 1913 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården utvidgad.
År 1963 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av kyrkogården, vid Prästbäcken. Påfyllnad med ny gjord p g a dålig markbeskaffenhet (sand t o m 1 meters djup, därunder lera). Området skulle tillgodose församlingens behov i 30 år. *Ekonomibyggnad placerad mellan äldre del och utvidgningsområdet.
År 1967 - 1967 Utvidgning - Begravningsplats
Nya kyrkogården utvidgad.
År 1978 - 1979 Nybyggnad
Nytt gravkapell (Catharinakapellet) uppfört efter ritningar från VAB. Korfönstret från Neuman & Vogel som fanns i kyrkan åren 1892 (1906)1950 insattes i kapellet.
År 1985 - 1985 Nyanläggning
Ny kyrkogård intill den nya kyrkogården från 1892.
År 1991 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Anläggande av minneslund, i den nyligen utvidgade kyrkogården. En tidigare anlagd meditationsplats omdisponerad för att ge plats för en mindre byggnad, ett minnesrum med kupol, valv och stolpstomme av trä.