Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ALMUNGE 3:1 M.FL. ALMUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Almunge kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALMUNGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ALMUNGE 3:1

ALMUNGE 1:1

Historik

Almunge kyrka i Roslagen är belägen på en höjd nordväst om det vägskäl där vägarna från Knutby, Faringe och Husby Långhundra möts. Kyrkan byggdes på en udde mellan två sjöar. Genom landhöjningen står den i våra dagar litet längre från vattnet. Planen är enskeppig och rektangulär. Murarna består av gråsten med utvändig, gulrosa puts (1986). Kyrkans tillkomsttid och medeltida byggnadshistoria är föremål för olika tolkningar. Emellertid står klart, att långhuset är medeltida och kanske uppförts under folkungatiden, 1250-1350. Det gäller även sakristian i norr som dock inte ligger i förband med långhuset. Möjligt är att kyrkan förlängts...

Läs mer i eget fönster

Almunge har karaktären av sockencentrum. Öster om kyrkan ligger skolan med bl.a. en nyklassicistisk folkskolebyggnad från 1920-talet och en välbevarad skolbyggnad från 1950-talet. Almunge kyrka har bevarat den karaktär den fick vid en stor ombyggnad 1662-72, då den medeltida salkyrkan förlängdes åt öster med ett nytt kor och täcktes med ett nytt valmat sadeltak. Interiören karaktäriseras av sin välbevarade fasta inredning från 1700- och1800-talen samt av de senmedeltida målningarna som är välbevarade.

Kyrkogården har en välbevarad traditionell karaktär. Till detta bidrar bogårdsmuren i sten, de putsade grindstolparna, den gamla ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Almunge kyrka byggs som en rektangulär salkyrka med murar i gråsten.
År 1791 - 1791 Ändring
Klockstapeln fick sin nuvarande form då den byggdes om enligt ritningar av Olof Tempelman. Den förseddes med panelklädda väggar och utformades enligt tidens nyklassicistiska stilideal. Innanför nuvarande brädinklädnad finns den uråldriga trästommen kvar med delvis spånklädda hjärtstockar.
År 1860 - 1860 Nybyggnad
Bårhuset i norra kyrkogårdsmuren uppförs
År 1891 - 1893 Utvidgning - Begravningsplats
1891-93 Kyrkogården utvidgades åt väster och sydväst.
År 1922 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
En stor kyrkogårdsutvidgning genomförs mot väster och söder. En putsad redskapsbod uppfördes.
År 1982 - 1982 Nyanläggning
Ny ekonomibyggnad för kyrkogårdspersonalen uppförs efter ritningar av Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor HB, Uppsala.
År 1995 - 1995 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till utökning av urngravskvarter västsydväst om kyrkan.