Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Dorotea kn, KYRKAN 1 DOROTEA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dorotea kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOROTEA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Dorotea

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Den gamla kyrkan i Dorotea från 1799 brann 1932. Den nya uppfördes på de gamla grundmurarna. Kyrkan är uppförd av trä. Den har rektangulär plan. fasaderna är vitputsade och fönstren rundbågade. Långhuset täcks av ett kopparklätt sadeltak, och tornet kröns av en lanternin med svängda takfall. Kyrkorummets trätak är spegelvälvt. Väggarna är vitputsade. Koret avskiljs av en enkel rundbåge.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Den gamla kyrkan i Dorotea från 1799 brann 1932. Den nya uppfördes på de gamla grundmurarna. Kyrkan...

Läs mer i eget fönster

I samband med att man bröt sig ur Åsele socken och bildade eget pastorat 1799 ändrades namnet till Dorotea, efter den dåvarande drottningen. Kyrkan placerades högt upp i samhällets norra del och kyrktornet är därför synligt på långt håll. Nedanför kyrkan i sydväst fanns fram till 1930-talet en kyrkstad. Gatunamnet Stallgatan minner fortfarande om de många kyrkstallar som låg där.

Den första träkyrkan från 1799 brann ner i samband med en restaurering 1932, så dagens kyrka är den andra på samma plats. Den uppfördes på de gamla grundmurarna 1932–34 och gavs många likheter med den gamla kyrkan.

Sedan den gamla träkyrkan brunnit n...

Läs mer i eget fönster
År 1799 - 1803 Nyanläggning
Kyrka av resvirke uppfördes 1799 av Jon Mattson i Laiksjön (väggarna var ihåliga och en meter tjocka). Tornet stod färdigt 1800 och kyrkan var helt fullbordad 1803. Väggmålningar av målarmästare Asplund från Ström.
År 1908 - 1908 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny begravningsplats anlagd (Dorotea nya kyrkogård).
År 1931 - 1931 Nybyggnad
Nytt begravningskapell på den Västra kyrkogården, av betong ritat av ingenjör K. Gustav Nord från Hammerdal, istället för den förfallna likboden.

K Gustav Nord (Ingenjör)

År 1932 - 1932 Brand
Kyrkan från 1799 stod under restaurering då den totalförstördes genom brand, den 17 augusti. Kyrksilver och kyrkbänkarna klarade sig, då de var bortplockade p g a restaureringen.
År 1934 - 1934 Nybyggnad
Ny kyrka uppförd i trä (regelverkskonstruktion), efter ritningar av arkitekt Evert Milles från 1933 (Bror till konstnären Carl Milles). Byggmästare Jannes Johansson, Dorotea.

Evert Milles (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Nya kyrkogården.
År 1960 - 1960 Ändring
Förslag till klockstapel på Nya kyrkogården, ritningar av M & E Ohlssons klockgjuteri, Ystad (1959). Stapeln skulle uppföras i närheten av befintligt bårhus.
År 1961 - 1961 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgat område kring kyrkan. Bisättningsrum av betong uppfört efter ritningar av VAB, Umeå (Karl Axel Lövf), placerad nordväst om kyrkan. Ny tillfartsväg. Bilparkeringsplatser.
År 1977 - 1980 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av Nya kyrkogården (landskapsarkitekt C. H. Nordlund, VAB). Ekonomibyggnad.
År 1989 - 1990 Nybyggnad
Det s k Ljusets kapell uppfördes på den Nya kyrkogården (arkitekt Torsten Åsbjer, Umeå). Konstnärlig utsmyckning av kapellet av Lars Abrahamsson, Stockholm. Glasföremål anskaffade, gjorda av Lena Hellström-Westlund, Robertsfors. Klockstapeln (från 1960) på Nya kyrkogårdens äldre del flyttades och placerades norr om kapellet.
År 1991 - 1991 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund med meditationsplats anlagd på kyrkogårdens nordöstra del, där tidigare klockstapeln varit placerad (förslag av Bengt Lindström, Bräcke Handelsträdgård).