Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TOFTA KYRKOGÅRDEN 1:1 TOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOFTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Tofta kyrka är uppförd av sten under medeltiden. Planen består av långhus, smalare rakslutet kor med sakristia i norr, och ett västtorn. Tornet är äldst; dess nedre del härstammar från början av 1200-talet, då det uppfördes till en tidigare, mindre kyrka. Grundmurar till den äldre kyrkan, troligen från slutet av 1100-talet, har påträffats under den nuvarande kyrkans golv. I mitten av 1300-talet uppfördes nuvarande långhus och kor. Sakristian är från 1881. Den vitputsade exteriören präglas av det höga tornet, vars övre del tillkom vid 1200-talets mitt. Det har kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar samt spetsiga gavelrösten oc...

Läs mer i eget fönster

Tofta kyrka är med undantag av sakristian i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är de nedre partierna av tornet, vilka i början av 1200-talet fogades till en nu riven 1100-talskyrka. Grundmurarna av denna äldre kyrkobyggnad på platsen påträffades under golvet i den nuvarande kyrkan vid en restaurering 1958-59. Tornet fullbordades vid mitten av 1200-talet, och omkring hundra år senare ersattes det gamla koret och långhuset med motsvarande byggnadsdelar i gotisk stil. Sakristian byggdes 1881.

Av större förändringar av kyrkans yttre som företagits sedan byggnadstiden kan nämnas att faltaken över kor och långhus s...

Läs mer i eget fönster
År 1166 - 1166 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En äldre, tornlös kyrka byggdes på platsen, varav grundmurarna återstår under golvet i den nuvarande kyrkan.
År 1244 - 1244 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan (SvK; enligt SvK byggdes vid detta tillfälle tornets övre delar; dock ej röstena ).
År 1880 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster (SvK).