Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ESKELHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

467-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESKELHEM KYRKA (akt.), ESKELHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Eskelhems kyrka ligger invid ett vägskilje i en skogssträng mellan öppna fält över vilka kyrkan är synlig på långt avstånd. Kyrkan är uppförd av kalksten och består av ett rakt avslutat kor med sakristia i norr, ett något smalare och lägre långhus och ett kraftigt torn i väster. Ingångar finns på tornets norra och södra sidor, samt i korets sydfasad. Nedre delen av långhusmurarna, upp till rundbågslisten, härrör från en romansk kyrka med välhuggna kvaderstensmurar. Denna uppfördes kring år 1200 som ersättning för en träkyrka, vars grundmurar påträffats under kyrkans golv. Vid 1200-talets mitt uppfördes tornet som har sidogallerier i...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen är en träkyrka, grunden till denna har man funnit under långhusgolvet. Träkyrkan ersattes omkring 1200 av en romansk stenkyrka bestående av absidkor och långhus (delar av långhuset från denna kyrka är bevarade). Byggnaden uppfördes av fint huggna kvaderstenar med rankornament. En rundbågsfris kröner murverket under takfoten. I mitten på samma århundrade tillfogades tornet i väster, i samband med detta skede flyttades långhusets sydportal till tornets norra fasad. Långhusets murverk höjdes, nya större fönster togs upp och valven slogs. Långhuset smyck...

Läs mer i eget fönster
År 1049 - 1049 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1196 - 1196 Nyanläggning
Byggnadsår enligt taxuslistan.
År 1499 - 1499 Ändring
Gravsten över kyrkoherden Botvid från Haltarve.
År 1785 - 1785 Nyanläggning - Inhägnad, mur
omkring 1785 Kyrkogårdsmur av kalksten.
År 1828 - 1828 Nybyggnad
Magasinshus ”af Träd på Stenfot”.