Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Vårfrukyrkan gravar.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRFRUKYRKAN (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SANKT ILIAN 10:73

Historik

Vårfrukyrkan, belägen på Kyrkåsen i Enköping, har korsformig plan med polygonalt kor och centraltorn. Sakristian ligger på norra korsarmens östra sida. Det blottade murverket består huvudsakligen av natursten, koret är uppfört av natursten och tegel. Kyrkans skiffertäckta tak har över långhus och kor formen av ett säteritak, korsarmarna täcks av mansardtak. Tornet kröns av en lanternin. Huvudingången är belägen i väster, ingång finns även i södra korsarmen.

Den romanska kyrkan från 1100-talet, med smalare absidförsett kor och absidförsedda korsarmar, hade sannolikt centraltorn och uppvisade stora likheter med kyrkan i Gamla Uppsal...

Läs mer i eget fönster

Vårfrukyrkan är den enda av de fem kända medeltidskyrkorna i Enköping som bevarats. De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet. Kyrkan har en korsformig plan med ett centralt torn över korsmitten. Murarna som är frilagda från puts efter den senaste restaureringen på 1950-talet består av gråsten och tegel. Långhuset och korsarmarna är äldst och härrör från den romanska kyrka som byggdes på 1100-talet. Det tresidigt avslutade koret uppfördes i gotisk stil i slutet på 1400-talet.
Vapenhuset härrör från en stor ombyggnad 1839-41. Samtidigt försågs kyrkan med ett helt nytt valmat och brutet tak och det stora lanterninkrönta...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Vårfrukyrkan anläggs som en ovanligt stor romansk kyrka med brett långhus, smalare absidförsett kor och två absidförsedda korsarmar. Sannolikt har den haft ett centraltorn över korsmitten.