Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, NYSÄTRA 12:1 NYSÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nysätra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYSÄTRA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NYSÄTRA 12:1

Historik

Nysätra kyrka ligger mitt på en långsmal slätt. Bevarade rester av ett triumfkrucifix från 1300-talet tyder på att här funnits en tidigare kyrka.

Nysätra är en typisk senmedeltida salkyrka uppförd i tegel. Långhuset med det fullbreda koret har rektangulär plan och täcks av stjärnvalv. Sakristia och vapenhus är vidbyggda i norr respektive söder. Kyrkan täcks av höga, branta sadeltak.

Långhusets gavelrösten pryds av medeltida blinderingar. Långhus och sakristia är uppförda under 1400-talet. Valven slogs under senare delen av 1400-talet, och då antas även vapenhuset ha tillfogats.

I början av 1800-talet skedde en del exteriöra fö...

Läs mer i eget fönster

Nysätra kyrka uppfördes som en gotisk salkyrka med skalmurar i tegel troligen under 1400-talets första hälft. Den ersatte en äldre kyrka av okänd ålder, sannolikt en träkyrka. Sakristian mot norr är lika gammal som kyrkan, vapenhuset tillfogades i söder under slutet av 1400-talet.

År 1400 - 1499 Nyanläggning
1400-talet Nysätra kyrka uppförs som en gotisk salkyrka med skalmurar i tegel. Den ersatte en äldre kyrka av okänd ålder, sannolikt en träkyrka.
År 1768 - 1768 Ändring
Uppgifter om att kyrkogårdsmuren var brädtäckt och försedd med två portar.