Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Södertälje kn, SÖDRA 1:2 SÖDERTÄLJE HAMN VATTENTORN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERTÄLJE HAMN VATTENTORN (akt.)
Stockholm
Södertälje

Kommunikation - Vattentorn

Kommunikation - Vattentorn

SÖDRA 1:2

Historik

Arbetena på linjen Stockholm-Södertälje öppnades för allmän trafik år 1860. Vid Södertälje nedre station - även kallad Södertälje Central - anlades vid tiden för nybyggnationen förutom huvudspåret två rundspår, vilka stod i förbindelse med varandra genom en vändskiva. På bangården uppfördes ett stationshus av sten, ett mindre godsmagasin och ett lokomotivstall med plats för två lokomotiv.
Spårsystemet å Södertälje Cenral har efterhand väsentligt utvidgats. För persontågen byggdes tre spår med två mellanplattformar samt två passagespår för rundgång av lokomotiven.
Efter ett riksdagsbeslut 1912 om framdragande av stambanan utanför ...

Läs mer i eget fönster