Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:18 MOSAISKA KAPELLET OCH BEGRAVNINGSPLATSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOSAISKA KAPELLET OCH BEGRAVNINGSPLATSEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GULLBERGSVASS 703:18

Historik

De internationella inslagen har varit många och betydelsefulla för grundläggandet av Göteborgs stad och dess utveckling. Göteborgs judiska församling bildades ca 1780 i anslutning till det toleransedikt som Gustav III utfärdade
1781. Medlemmarna i församlingen bestod till stor del av viktiga nyckelper- soner för stadens
kulturella liv. Ett s.k. judereglemente från 1782 medförde begränsningar i judarnas rätt till
vistelseort. I reglementet förskrevs att judarna skulle bo i Stockholm, Göteborg och Norrköping.
I dessa städer skulle inrättas begravningsplatser. Mosaiska begravningsplatsen i Göteborg inrät-
tades 1792. Tomten so...

Läs mer i eget fönster
År 1792 - 1792 Nyanläggning