Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 12:6 M.FL. KV FURIREN I HAGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FURIREN I HAGA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

HAGA 12:6

HAGA 12:11

Historik

Kvarteret Furiren omfattade på 1600-talet ca 15 tomter. Enligt stadskartan från 1704 ligger kvarteret Furiren endast 50 m från den kaponjärgrav som ledde från staden ut till Skansen Kronan. Tomterna var fram till 1800-talets början glest bebyggda med låga trähus. År 1840 bodde ca 150 personer i kvarteret. Många hade arbete i hamnen eller var hantverkare. Mellan åren 1884 och 1895 ersattes mer än hälften av kvarterets äldre låga byggnader med landshövdingehus då kvarterens tomtmark förtätades med högre hus. Av de ca 200 lägenheterna i kvarteret var mer än hälften på endast ett rum och kök. Vid gården Haga Nygata bodde t ex på 1920...

Läs mer i eget fönster