Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, LÄROVERKET 1 BRÖDROSTEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Aulan, Huvudnässkolan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AULAN TILL F D HUVUDNÄSSKOLAN (akt.), BRÖDROSTEN (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola

LÄROVERKET 1

Historik

På platsen för Huvudnässkolan har det funnits ett läroverk sedan 1800-talets mitt. 1869 uppfördes den läroverksbyggnad som sedan revs då Huvudnässkolan uppfördes 1961-63, invigd 19/10 1963. Skolan lades ner omkring 2009 Till skolan hörde då förutom aulan, de s k A- B- och C –husen. När detta skrivs (sept 2013) har A-huset rivits och B-husets rivning påbörjats. C-huset kommer sannolikt också att rivas. Aulans bevarande eller ej är oklart.

År 1961 - 1962 Nybyggnad
Arkitekt: Åke Wahlberg arkitektkontor AB Byggnadskonstruktör: Civilingenjör Gunnar Wiel Nilsson Värme – och ventilationskonstruktör: Rickard Nilssons konstruktionsbyrå AB

Gunnar Wiel Nilsson (Okänd)

Åke Wahlberg (Arkitekt)