Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, GIMMERSTA 1:5 GRYTS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTS GÅRD (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Komministerboställe

GIMMERSTA 1:5

Historik

Gårdens historia har så vitt har kunnat beläggas aldrig varit föremål för någon omfattande forskning, varför det saknas sammanställningar över bland annat brukare och ägare. Gryt var kyrkoherdeboställe för Julita socken fram till 1550-talet då gården lades under Julita kungsgårds bruk. Gryt gård brukades i början av 1560-talet av en kronobonde, d v s en bonde som inte ägde den jord han brukade, utan arrenderade den av kronan (staten). I början av 1560-talet anvisades gårdenBäck, beläget några kilometer norrut, till prästgård som ersättare för Gryt. Ägoförhållandena för Gryts gård efter 1560-talet har inte fullständigt kunnat klarläg...

Läs mer i eget fönster

Den antikvariska förundersökningen har visat att Gryts gårds historia till vissa delar kan skrivas om. Gryts gård har troligen aldrig fungerat som komministergård. Genomgånget material talar istället för att Gryt var prästgård för Julita socken fram till 1550-talet då gården drogs in till Julita kungsgård. Gryt låg sedan troligen under Julita gård fram till Mathias Palbitzkis död år 1677. I samband med arvskiftets delning av Julita gård följde Gryt troligen med systerdelen Fogelstad. Gryt blev kvar under Fogelstad fram till 1870-talet, då gården i samband med ett ägoutbyte hamnade under Gimmersta. Gryt kallades därefter för Grytsber...

Läs mer i eget fönster