Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, RÅDHUSET 3 UDDEVALLA RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

97330YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UDDEVALLA RÅDHUS (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDHUSET 3

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1747 köpte staden Uddevalla ett tvåvåningshus som hade byggt 1737 av köpmannen Arvid Henriksson-Bratt (Iwar, 1991, s 4). Byggnaden användes som rådhus fram till stadsbranden 1806, då huset förstördes. Efter branden fastställdes en ny stadsplan och det nya rådhuset förlades till Kungstorget, mitt i staden. I samband med uppförandet av rådhuset köpte borgarna in de flygelbyggnader som kom att flankera nybyggnaden.

För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/Uddevalla_TR_Domsagohist.pdf För utförlig beskrivnin...

Läs mer i eget fönster