Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖNS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell 8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1

Historik

Litet träkapell på plan sandmo i småvuxen ekskog. Utfört sv liggtimmerkonstruktion utan panelklädsel. Även interiören visar de nakna timmerstockarna. Det lilla, svängda och plåtklädda skärmtaket över entrén stöds av två vitmålade, svarvade träkolonnetter. Invändigt tak av vitmålad träpanel med förhöjt mittparti. Vitmålade, fasta bänkkvarter med hög ljusstake på varje gavelstycke. Altaret murat av fasadtegel.
Källa: Illerstad, Lennart: Nya svenska kyrkor D 2, Götaland 1993

Gotska Sandöns kapell invigdes 1950, det uppfördes efter ritningar av arkitekten R. O. Swenson. Länsarkitekt Olle Karth fick uppdraget att revidera ritningarna. Kapellets uppförande bekostades av fru Karin Ekenberg från Stockholm efter att i en insändare av sjökapten Hans Hansson, Göteborg, i Svenska Dagbladet 1948 ha läst att ön saknade gudstjänstlokal.

Domänverket tillhandahöll timmer utan kostnad och Slite rederi transporterade gratis ett mindre sågverk och en traktor från Gotland till Gotska Sandön. Karths medver-kan innebar en förenkling av kapellet samt att den planerade klockstapeln slopades. Den fasta inredning bekostades...

Läs mer i eget fönster
År 1845 - 1845 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården invigdes, den användes dock tidigare (kyrkogården sköttes en tid av Madame Söderlund).
År 1893 - 1893 Nybyggnad
Kapellet uppfördes genom lotsstyrelsens försorg. Byggnaden inrymde kyrkrum, skolsal med kojer för skeppsbrutna. Uppfördes enligt uppgifter på Sandön 1894 ”i norsk stil (stavkyrka)”.
År 1934 - 1934 Brand - Helt förstörd
Kapellet brann ned till grunden, endast klockan räddades. Brandorsaken är okänd men troligen berodde det på bristfälliga rökgångar i skorstenen.
År 1948 - 1948 Ändring
Skrev sjökapten Hans Hansson en artikel i Svenska Dagbladet med förslag till insamling till ett nytt kapell. Den lästes av fru Karin Ekenberg som berördes och bekostade kapellets uppförande.
År 1950 - 1950 Nybyggnad
Kapellet invigdes, klockstapeln skänktes av entreprenörerna som byggde kapellet. Fjällpanel på långhusets V gavelröste. Klockan skänktes vid kapellets invigning av lotsverket (göts 1925 av K. G. Bergholtz, Stockholm. Användes som mistsignalklocka i en klockboj).

K. G. Bergholtz & Co (Klockgjuteri)