Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, LJUSNE 26:1 FRIDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fridhemskyrkan begravningsplats.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIDHEMS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUSNE 26:1

Historik

Fridhemskyrkan ligger vid huvudentrén till kyrkogårdsområdet.

Kyrkan är byggd i tegel, och har en rektangulär plan samt plant pappklätt tak. Fasaderna är klädda med vitt mexitegel. 1977 uppfördes den av arkitekten ritade klockstapeln.

Kyrkorummet har vita tegelväggar och plant tak. Taket är klätt med omålad plywood. Kopplade stolsrader står utplacerade på kalkstensgolvet. Dagsljuset silar in genom vertikala fönsteröppningar.

Altartavlan i batik är utförd av Per Ljusberg.
KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Kyrkan uppfördes vid huvudentrén till kyrkogården. Den ritades av arkitekt Hans Beskow i Gävle och landskapsarkitekt Sven Gjersvold utförde miljöplaneringen. Kyrkan invigdes 1975. den är mycket enkelt utformad och stram i sin arkitektur.

År 1896 - 1896 Nyanläggning
Anläggande av begravningsplats. Uppförande av gravkapell. Detta uppfördes i nyklassicistisk stil av vitputsad sten i en våning med förvaring av döda i källarplan.
År 1935 - 1935 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning. Utflyttning av befintligt staket.
År 1977 - 1977 Nybyggnad
Uppförande av klockstapel vid infarten till begravningsplatsen (arkitekt Hans Beskow). Klockstapeln har rak och modern utformning.
År 1980 - 1980 Nyanläggning - Minneslund
Anläggning av minneslund i skogen bakom Fridhemskyrkan.
År 1993 - 1993 Ändring
Renovering av det äldre gravkapellet, omfattande tak, fasad och fönster/portar. Putsen lagades, taket lades om i sin helhet, fönstren och portarna skrapades och målades, gjutjärnsdetaljer stålborstades och målades. För putsavfärgning användes gotlandskalk, fönstren, portarna och gjutjärnsdetaljerna blymönjades och målades med linoljefärg.
År 2006 - 2006 Flyttning
Till begravningsplatsen flyttades den klockstapel som tidigare använts vid det avvecklade kapellet i Vallvik. Klockstapeln tillkom 1958 och har traditionell utformning med höga sluttande stolpar med ett litet tak högst upp.