Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, SÄVERSTA 5:4 SANKT LARS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT LARS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

SÄVERSTA 5:4

Historik

S:t Lars Kapell är beläget i centrum för ett stort begravningsområde.

Det har en rektangulär plan, men en lägre länga för kranshallen, byggnadsmaterialet är gjuten betong. Sadeltaket har branta fall, takbeklädnaden är skiffer. Kapellets fasader är vitputsade, med vissa partier i natursten. Den södra gaveln accentueras av huvudentréns breda, kraftiga portalomfattning. Den norra fasaden domineras helt av kortväggens glasfönster. Klockstapeln i betong, ritad av arkitekten, tillkom 1969.

Innerväggarna är av rött tegel. Det höga, spetsiga taket är klätt med furupanel, och bärs upp av synliga betongpelare. Golvmaterialet är av kalks...

Läs mer i eget fönster