Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, HÄLLNE 2:10 HÄLLNEBORGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLNEBORGS KAPELL (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

HÄLLNE 2:10

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - En rektangulär träbyggnad med sadeltak. På den norra långsidan är en liten utbyggd entré. Fasaderna är klädda med stående träpanel. Taket är plåtbelagt. Fönstren är enkla och tvådelade.

Kyrkorummet har brädgolv och ett träpanelat tredingstak. Väggarna är klädda med målad träpanel. Altaret är placerat i en nisch. Fast bänkinredning saknas.

Altarkrucifixet är utfört av Anders Åkermo.

Källa: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.