Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, VÄSTER 1:37 SLOTTSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

slottskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLOTTSKAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

VÄSTER 1:37

Historik

Text saknas

Platsen för Slottskyrkogården har kontinuitet sedan medeltid, sannolikt
även vad gäller gravsättningar. Vid arkeologiska undersökningar
i och runt Slottskapellet 1989-90 påträff ades grundmurarna
till en stenkyrka med romansk planform, d.v.s. långhus med smalare,
rakslutet kor i öster. Flera fynd av tegel, bl.a. valvribbor, gjorde att
man antog att det rörde sig om en senmedeltida tegelkyrka. Planformen
talar dock för en datering till 1200-talet och sannolikt
stammar teglet från valv som slagits under senmedeltid. I tidigare
forskning har det ansetts att Sankt Peders kapell, som omnämns
i källorna under tidigt 1500-tal skal...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrka anläggs på platsen och sannolikt även en omgivande kyrkogård. Sankt Peders eller Sankta Gertruds kapell.
År 1600 - 1699 Ändring
Kyrkan ödelagd efter reformationen och sedermera ersatt av ett träkapell knutet till Hospitalsgården. Förekomsten av kyrkogård belagd från denna tid. 1644 har kapell och kyrkogård övergått till Slottsförsamlingen. 1694 byggs nuvarande kapell efter ritningar av Erik Dahlberg.
År 1771 - 1780 Ändring - Inhägnad, mur
Timmerbalkar kring kyrkogården ersätts av stenmur.
År 1775 - 1775 Nybyggnad
En klockstapel uppfördes nordost om kyrkobyggnaden. Klockstapeln byggdes av en Isak Jonsson i Fiskebäck.

Isak Jonsson (Byggmästare)

År 1799 - 1799 Ändring
Klockstapeln byggdes om och inkläddes av en Söderberg efter ritningar av stadsbyggmästaren P. G. Salvin.

P G Salvin (Byggmästare)

År 1853 - 1853 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster.
År 1871 - 1872 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder. Plantering av trädrader med alm och lönn. Omdanande av området kring kapellet i tysk-romantisk parkstil. Trädgårdsarkitekt Frey Hellman.

Frey Hellman (Trädgårdsarkitekt)

År 1881 - 1881 Nybyggnad
Likvagnsbod uppförs, nu riven.
År 1889 - 1889 Tagen ur bruk
Förbud mot fortsatt gravsättning på kyrkogården p.g.a. utökad stadsplan.
År 1924 - 1924 Nyanläggning - Inhägnad
Kyrkogården tags åter i bruk. Nytt entréparti norr med smidesgrindar.
År 1976 - 1976 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kalkstensmurar uppförs i norr, öster och söder.
År 1982 - 1982 Nyanläggning - Minneslund
Utvidgning åt nordväst med minneslund och urngravskvarter.
År 1991 - 1991 Teknisk installation
Nedtagning av nio almar och nyplantering av lönnallé. Uppsättning av stolpbelysning
År 2004 - 2004 Ändring - Begravningsplats
Nya urngravsområden längs murarna i öster och söder.