Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, NÄTET 171 SANKT ANDREAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANDREAS KAPELL (akt.), ANDREAS KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

NÄTET 171

Historik

Kyrkan lagd i marksluttning bland tallar. Tredelat stjärnformad plan med två långa sidoflyglar och mellanliggande kyrkorum i regelbunden, femhörning form med pyramidformat tak som är spånklätt och krönt av en överljuslanternin. Kyrkorummet har ett lågt fönsterband i väggarnas övre del. Fönsterspalter mellan väggskivorna försedda med dekorativt gallerverk. Väggskivorna med stående träpanel både in- och utvändigt. Fasta bänkkvarter med mittgång. Öppningar till sidosalar åt två håll.
Illerstad, Lennart: Nya svenska kyrkor. D II, 1993

Nya bostadsområden tillkom i Västerviks norra stadsdelar under 1970-talet och församlingen
behövde lokaler för sin verksamhet där. I stadens södra stadsdelar hade S:t Johannes
Den låga före detta affärsbyggnaden och kapellet
skapar ett offentligt stadsrum i bostadsområdet.
Kapell och klockstapel från infartsvägen i söder.
distriktskyrka och församlingsgård byggts några år tidigare, år 1973. Efter att
kyrkofullmäktige år 1974 hade godkänt planerna på en församlingsgård i Skogshaga tillsattes
en byggnadskommitté som tillsammans med arkitekten Lennart Arfwidsson projekterade
nybyggnaden. En frivillig arbetsgrupp, Breviksgruppen...

Läs mer i eget fönster
År 1975 - 1975 Nybyggnad
Nybyggnad - Kapellet i dess helhet.
År 1980 - 1980 Teknisk installation - VA
Teknisk installation – VA. Efter upprepade översvämningar i källarplanet bygger kommunen om sina VA-anslutningar.
År 1993 - 1993 Nybyggnad
Nybyggnad. Ny klockstapel byggs på ny plats efter att den gamla fått omfattande rötskador.
År 1995 - 1995 Ändring
Underhåll – målningsarbete, exteriör. ...klockstapel målas av Målerifirma Gunnar Gustavsson AB.