Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, GÅRDBY KYRKA 1:1 GÅRDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd868006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDBY KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Genom beslut av K Majt 1839 erhöll församlingen rätten att bygga en egen kyrka istället för sammanbyggnad med Sandby, såsom föreslagits av biskopen. Grunden lades 1840 efter Nils Isak Löfgrens ritning från samma år. Kyrkobyggnaden uppfördes 1841 av byggmästaren Peter Isberg och anpassades till de ritningar av Theodor Edberg, som utförts vid ÖIÄ. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka på samma plats. Invigningen förrättades 3 oktober 1841 av prosten Pehr Dahlström.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal på s...

Läs mer i eget fönster

Platsen där man valde att bygga Gårdbys nya kyrka var en gammal centralplats i området.
Söder om kyrkan finns två gravfält från järnåldern. Länge fanns också två runstenar på
kyrkogården. Av dessa finns idag endast en kvar. Den bevarade stenen har en text som lyder:
Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man, Halboren, hans broder sitter i
Gårdarike. Brandr högg rätt, därför kan man tyda. Kanske är runstenen ett tecken på att det
redan under 1000-talet fanns en träkyrka i socknen. På 1200-talet byggdes en stenkyrka på
den plats där kyrkan i Gårdby ligger idag. Vid denna tid bör även en kyrkogård ha anlagts.
Hur d...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
Platsen där man valde att bygga Gårdbys nya kyrka var en gammal centralplats i området. Söder om kyrkan finns två gravfält från järnåldern. Länge fanns också två runstenar på kyrkogården. Av dessa finns idag endast en kvar. Den bevarade stenen har en text som lyder: Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man, Halboren, hans broder sitter i Gårdarike. Brandr högg rätt, därför kan man tyda. Kanske är runstenen ett tecken på att det redan under 1000-talet fanns en träkyrka i socknen. På 1200-talet byggdes en stenkyrka på den plats där kyrkan i Gårdby ligger idag. Vid denna tid bör även en kyrkogård ha anlagts. Hur den såg ut vet vi idag inte.