Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, BRATTEFORS 1:10 FORNSALEN I ÖDEBORG Ny sökning Tillbaka till sökning

21447_Fornsalen_Ödeborg_SL_2006-09-18 nr 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORNSALEN I ÖDEBORG (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

Utbildning och vetenskap - Museum

BRATTEFORS 1:10

Historik

Under andra halvan av 1800-talet skapades en rad regionala fornminnes- och museiföreningar i den nationella anda som rådde. Dals fornminnesförening bildades 1874 och man samlade in en mängd föremål, men något museum kom aldrig till stånd. Tyvärr förstördes nästan hela föremålssamlingen vid stadsbranden i Åmål 1901.
I olika konstellationer fortsatte dock arbetet med att skapa ett Dalslands museum under början av 1900-talet. Detta resulterade så småningom i att Dalslands fornsal, senare Ödeborgs fornsal, stod klar 1913.
Fornsalen är byggd i ett större gravfält från yngre järnåldern i ett markant höjdläge.

Källa: Beslut - Byggnadsmi...

Läs mer i eget fönster