Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, TILLBERGABY 7:1 TILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tillberga2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TILLBERGA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TILLBERGABY 7:1

Historik

Text saknas

Kyrkan uppfördes åren 1612-22, på platsen för en nedbrunnen medeltida föregångare. I vilken utsträckning medeltida murverk återstår finns inte undersökt. Den befintliga byggnadens grunddrag är ett rektangulärt långhus med sakristia mot norr och västtorn.

För mer historik kring kyrkan se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Socknens första kyrka var sannolikt uppförd i trä. Från denna tid kvarstår en dopfunt av sandsten. Källa: Redelius, s 11
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Kyrkobyggnad i sten uppfördes antagligen i början av 1300-talet, vid samma tid som kyrkan i grannsocknen Hubbo. Källa: Redelius, s 2
År 1612 - 1612 Brand - Helt förstörd
Kyrkans tak och klockstapel brinner upp, murverken blir svårt åtgångna och flertalet inventarier går förlorade. Även intilliggande klockarbol, prästgård och kyrkbyns två bondgårdar förstörs. Källa: Redelius, s 2
År 1612 - 1622 Nybyggnad
Kyrkan återuppbyggs på resterna efter de gamla murverken. Omkring 1620 hade predikstol, korskrank och biskopsstol införskaffats och gudstjänster kunde åter hållas. 1622 kyrkan färdigställd, sedan stengolv lagts i mittgång och kor, nya trägolvsförsedda bänkkvarter insatts, och tidigare insatt predikstol och korskrank hade målats. Källa: Redelius, s 2-3 För historik rörande den nuvarande kyrkan se kyrkobyggnad/kyrkan samt bifogad PDF.